Matura Focus 2 (https://www.taniaksiazka.pl/seria/matura-focus) to podręcznik stworzony dla uczniów i nauczycieli szkoł ponadpodstawowych, która jest zintegrowana z repetytoriami przygotowującymi do matury wydawnictwa Longman. Dzięki temu można korzystać z całego zestawu podręczników, które doskonale się uzupełniają i jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. Matura Focus 2 jest odpowiednim podręcznikiem dla każdego ucznia – buduje poprawność językową, która jest niezbędna do zaliczenia egzaminu. Co więcej, zadania, które zawiera podręcznik pomagają także budować zdolności językowe, które są potrzebne do zdania egzaminu ustnego, przydają się także w komunikacji.

Powtarzanie zdobytej wiedzy

W podręczniku Matura Focus 2 można znaleźć specjalne ramki, które są utrzymane w tej samej stylistyce, dlatego łatwo znaleźć je w książce. Dzięki ramkom “Show what you know” uczeń ma okazję przypomnieć sobie język z danej grupy tematycznej oraz zasady budowania zdań czy też wyrażeń, które poznał już wcześniej, natomiast ramki “Show what you’ve learnt” podsumowują wiedzę zdobytą w danym rozdziale. Warto wspomnieć także o takich punktach odniesienia, jak na przykład “Word Store” – pojawiają się one wtedy, gdy w danym rozdziale zostaje wprowadzone nowe słownictwo. Te punkty są nieocenione także w trakcie powtórek na kilka dni przed egzaminem, gdyż dobrze układają wiedzę. Kolejnymi ramkami są “Words for free” odwołujące się do słów, które są znane uczniom lub też są łatwe do zapamiętania. Dla przykładu można tu podać takie wyrazy, jak między innymi “university”, “actor”, czy też “ambitious” – są to słowa, które w języku angielskim brzmią podobnie, jak i w języku polskim, dlatego szybko zapadają w pamięć.

Idealny podręcznik

W opisywanym podręczniku autorstwa Patricii Reilly, Marty Umińskiej i Bartosza Michałowskiego można znaleźć wszystko, co najważniejsze i niezbędne do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Podręcznik ma bardzo wygodną formę, która sprzyja nauce i przyswajaniu informacji – są one dobrze rozplanowane i ułożone, co więcej – do podręcznika dodane są specjalne nagrania, które są zintegrowane z odpowiednimi ćwiczeniami. Nagrania te i zrozumienie treści, które są na nich zawarte są niezbędne do rozwiązania danych zadań, dlatego też podręcznik kształtuje zdolność rozumienia ze słuchu, co jest potrzebne nie tylko w używaniu języka angielskiego na codzień, ale także podczas ustnego egzaminu maturalnego. Co więcej, w podręczniku Matura Focus 2 można znaleźć także wiele próbnych testów, które pozwalają na sprawdzenie się.

Ludzie autorstwa cookie_studio - pl.freepik.com